LASKUTUS

R

Kustannusten mukaan, kertakorvaus tai vähennys

R

Laskutussuunnitelmat tai suoralaskutus

R

Myyntihintataulukot tai maksuaikataulut

VALMISTELE

Luo las­ku­tus­su­un­ni­tel­mia, sopi­muk­sia ja myyn­ti­hintat­au­lu­ko­ita tar­pei­de­si mukaan

R

Luo laskutussuunnitelmat

R

Hallitse sopimuksia

R

Luo myyntihintataulukoita

R

Liitännät kirjanpitojärjestelmiin

R

IFRS-yhteensopiva

Creation of an invoice in the project management software myPARM

SUORITA + OHJAA

Luo las­ku­ja tar­pei­de­si mukaan.

R

Laskutus kustannusten, kertasumman tai vähennyksen mukaan

R

Luominen laskutussuunnitelmien tai suoralaskutuksen kautta

R

Käyttäjän määriteltävissä olevien myyntihintataulukoiden tai maksuaikataulujen käyttö

kuten esim. HOAI, SIA, KBOB jne.

R

Automaattinen massalaskutus

R

Laskutus projektien välillä

R

Laskun jakelu useille asiakkaille

R

Hyväksymisvaiheet

R

QR ja e‑laskut

ARVIOI

Pidä sel­keä yleis­ku­va las­kuis­t­a­si ja hal­lit­se saa­pu­via maksuja.

R

Ohjaamo tilan valvonnalla

R

Saapuvien maksujen manuaalinen syöttö

R

Saapuvien maksujen kirjaaminen tilinpäätösjärjestelmien liitäntöjen avulla